NAVODILA ZA NEGO LARINGEKTOMIRANE OSEBE PO ODPUSTU IZ BOLNIŠNICE

http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=500x500&chl=http://prispevki.dls-slo.si/?p=62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartman, dipl. med. sestra
Univerzitetni klinični center LjubljanaJožefa
Klinika za otorinolatringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Zaloška 2, Ljubljana

Uvod
Rak je bolezen, ki globoko poseže v človekovo življenje s svojo zastrašujočo negotovostjo innepredvidljivostjo. Želja po ozdravitvi in sodelovanje s številnimi strokovnjaki, ki so vključenipri zdravljenju in rehabilitaciji tako zapletene bolezni, kot je razširjen rak grla in spodnjega žrela, naredita velik preobrat v človeku. S kirurško odstranitvijo za življenje tako pomembnega organa,kot je grlo, in telesnimi spremembami, ki nastanejo po operaciji, pride do obsežnih duševnih,duhovnih in socialnih sprememb. Te od laringektomiranega zahtevajo veliko volje, prilagajanja in življenjskega poguma. Popolnoma normalno je, da je človekpo kirurški odstranitvi grla zaskrbljen in v stiski. Vedeti je potrebno, da medicinsko znanje lahko človekovemu življenjudoda leta, ampak šele samopomoč in samooskrba pa dodata letom življenje.
Motivacija laringektomiranega za učenje v času bolnišničnega zdravljenja in rehabilitacije mora temeljiti na humani obravnavi, tako s fizičnega, psihičnega, socialnega in z duhovnega vidika.Učenje mora temeljiti na aktivnem in partnerskem vključevanju laringektomiranega in svojcev. Medicinske sestre moramo medsebojni odnos graditi na zaupanju in vzajemnosti, izražatispoštljivo, nepristransko zavzetost, upoštevati profesionalno molčečnost. Informacije in navodila moramo posredovati tako, da jih laringektomiraniin njegovi svojci lahko razumejo, uspešno in učinkovito uporabijo in tako primerno sodelujejo.
Strah zbujajoča bolezen in njeno zdravljenje prineseta v človekovo življenje in življenje njegovihnajbližjih velike spremembe. Ko laringektomirani zapusti bolnišnico, občuti neko vrsto olajšanja. Izgubi pa občutek varnosti, ki mu ga je nudila strokovna oskrba na kliniki.