Metode nadomestnega govora

Laringektomirani se lahko sporazumeva s pomočjo treh metod govora.S pomočjo ezofagalnega govora ( govor s pomočjo požiralnika), govornega aparata in govorne proteze.

Ezofagalni govor( Govor s pomočjo požiralnika):

Laringektomirani se nauči posebne tehnika govora s požiralnikom karakteristika takšnega govora so:

– skrajšano trajanje tona na 5-6 sekund, medtem ko zdravih osebah traja med 22-30 sekund
–  znižanje razpona glasu na 3 tone ene oktave medtem ko pri »normalnem« govoru razpon obsega 1 do 3 oktave
– močno zmanjšana jakost glasu, ki pri ezofagalnem govoru obsega 15-20 Db pri zdravih osebah pa do 100 Db

Prednosti Slabosti
Govorec lahko doseže določeno višino, glasnost in regulira dinamiko Učenje je dolgotrajno, naporno in nekaterim ga ne uspe osvojiti
Pri tej tehniki ima govorec proste roke Izreka mora biti brezhibna sicer je razumljivost zelo slaba
  V hrupu se težko sliši potrebni so ojačevalniki

Primer ezofagalnega govora ( za predvajanje prosimo vključite zvočnike):

 

Govor s pomočjo govorne proteze:

Druga metoda je uporaba govorne proteze.Naredi se preboj med sapnikom in požiralnikom ter vstavi protezo.

 

Prednosti Slabosti
Pri tem načinu govorec v primerjavi z ezofagalnim govorom zajema precej več zraka in njegov govor je glasnejši govorec si pri govoru z roko zatiska dihalno odprtino in ne more uporabljati obeh rok
Tudi čas učenja je navadno krajši kot pri ezofagalnem govoru govorna proteza zahteva redno čiščenje in vzdrževanje ter možne so različne komplikacije pri njeni  vstavitvi
  govorne proteze ni mogoče vstaviti vsakemu laringektomiranemu saj morajo biti za vzstavitev izpolnjeni določeni fiziološki pogoji

Primer govora z uporabo govorne proteze ( za predvajanje prosimo vključite zvočnike):

 

Govor s pomočjo govornega aparata:

Tretja metoda govora je s pomčjo govornega aparata.

 

Prednosti Slabosti
Ustrezna glasnost Kvaliteta glasu je slabša kot pri govoru s požiralnikom, saj ima glas mehanski zven
Čas učenja je navadno krajši kot pri ezofagalnem govoru Govorec je popolnoma odvisen od govornega aparata in pri govoru ne more uporabljati obeh rok

Primer govora spomočjo govornega aparata ( za predvajanje prosimo vključite zvočnike):